Ethiek code
Ethiek code

Wij behandelen cliënten met respect voor hun behoeften en waarden. Wij gaan om met onze medemensen naar het beste van ons kunnen zonder vooroordeel naar ras, religie, culturele of etnische achtergrond, seksueel geaardheid, fysieke of mentale mogelijkheden of sociaal economische achtergrond.

Wij respecteren de eigen keuzes van onze cliënten, mijden elke schijn van dwang inzake het ondergaan van therapie en onthouden ons van denigrerende uitlatingen over andere geneeswijzen.

Als professioneel coach/therapeut raden wij nooit aan een reguliere (medische) behandeling af te breken of te weigeren.

Een coach/therapeut mag onder geen enkele omstandigheid een medische diagnose stellen. Wanneer tijdens de intake of de healing een bepaalde conditie wordt gesignaleerd, geconstateerd of medegedeeld, adviseer dan de patiënt een (huis)arts te bezoeken.

Wij houden alle informatie aangaande onze cliënten vertrouwelijk. Gegevens van, door en over anderen, zowel op schrift als mondeling, dienen ten allen tijde als zeer vertrouwelijk te worden behandeld.

Als coach/therapeut zullen wij helder zijn in wat wij doen, uitdragen en vertellen over de werkwijze van onze behandelingen, over ons kunnen en wat daar buiten valt.

Wij behouden als coach/therapeut een helder bewustzijn, onthouden ons van misbruik van alcohol en drugs en onthouden ons hiervan geheel tijdens mijn professionele activiteiten.

Wij zijn verantwoordelijk voor al onze beslissingen, wij zijn zelf volledig verantwoordelijk voor wat wij doen en niet doen, en leven door zelf een voorbeeld te zijn. Ook het oplossen van conflicten valt onder onze verantwoordelijkheid.

Wij onthouden ons van romantische en/of seksuele relaties met onze cliënten, en suggereer dit ook niet voor de toekomst.

Wij maken geen misbruik van onze positie als coach/therapeut, als vertrouwenspersoon.

Wij erkenen het Nederlands en Europees recht bij klachten en geschillen.

Als coach/therapeut gedragen wij ons waardig en naar ons beste kunnen, zowel qua uiterlijk en voorkomen, als qua uitspraken en handelingen